Opublikowałem wersję 1.1.0 YAPA.

Changelog:

  • zapisywanie ustawień do pliku
  • przyciski do minimalizacji okna, timer w taskbarze
  • instalator

https://github.com/lukaszbanasiak/YAPA/releases/tag/v1.1.0