Przeszło 10-godzinny kurs wideo dla specjalistów bezpieczeństwa z wykorzystania Pythona. Główne tematy to protokoły sieciowe, fuzzing i automatyzacja zbierania  informacji http://www.cybrary.it/course/python/