bns techlog

Tag: yahoo-finance

 • Fix for problem when yahoo! returns datetime at midnight in the wrong format #15 (thanks to @hayd)

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.2.1

 • Added support for Python 3.x (thanks to @hayd)
 • Tests
 • Integration with Travis CI (thanks to @hayd)

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.2.0

 • Fix Share.get_historical() when only one value is returned (thanks to @tarlabs) #7
 • Fix Share.refresh() raises exception #11

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.1.4

 • Fixed print format specs – working with older versions of Python like 2.6

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.1.3

 • Fixed small issue with get_historical() that would only return the first year

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.1.2

Pierwsza, drobna wersja 1.1.0 modułu yahoo-finance do pobierania danych z giełdy [1].

 • Możliwość pobierania danych historycznych dłuższych niż rok (ominiecie limitu Yahoo!)
 • Zmiana wartości „N / A” na None w wynikach
 • Poprawki błedów

https://github.com/lukaszbanasiak/yahoo-finance/releases/tag/1.1.0

Biblioteka do pobierania danych z Yahoo! Finance

Stworzyłem bibliotekę w Pythonie yahoo-finance do pobierania danych z Yahoo! Finance.

Jak ktoś ma ochotę pobawić się we „wróżkę” aby przewidzieć przyszłość notowań na giełdzie, to może się przydać :) Continue reading

Copyright © 2021 bns techlog

Theme by Anders NorenUp ↑